- Denne oppgaven var umulig å si nei til (faksimilie, Aftenposten)

Seile utenfor kartet, Tinteguri?

Ett minutt og 40 sekunder inn i allmøtet slapp styreleder Reidar Sandal navnet på Innovasjon Norges nye administrerende direktør. I løpet av de knappe to minuttene han brukte på å komme fram til navnet, Anita Krohn Traaseth, ble det klart at styret hadde gjort et viktig veivalg for hvor selskapet skal gå. I en retning som signaliserer at Innovasjon Norge fortsatt skal leve opp til eget navn.