Kanalstrategi – hva, hvorfor og hvordan?

De fleste har erfart at det ikke er noe motsetning mellom bruk av tradisjonelle medier og sosiale medier. Dette er kompletterende kanaler som bør ses i sammenheng. Men hvilke kanaler bør vi bruke for å gå bredt ut, og hvilke kan vi med fordel benytte for å spisse budskap? Dette er kanalstrategi få av oss er gode på.

Symbiosen mellom offisielle nettsider og sosiale medier er for veldig mange bruk av sosiale medier til å fortelle om nyhetssaker på nettsidene sine. Det vil si, vi poster lenker i håp om å treffe målgruppen med mest mulig relevant innhold, for å trekke flere besøkende inn på nettsidene. Bortsett fra at vi må formulere oss kortere på Twitter enn på Facebook gjør vi sjelden variasjoner i budskapet. Og selskapets talspersoner og debattanter vinkler ikke alltid budskapet på annen måte enn selskapet selv gjør. Gir det egentlig dynamikk i formidling av budskap?


Primære og sekundære kanaler

Dette kan ved første øyekast se ut som en tilfeldig plassert samling logoer til noen av de mest kjente sosiale kanalene der ute. Plasseringen til hver enkelt logo er imidlertid alt annet enn tilfeldig. Forenklet kan vi si at logoer mot venstre representerer plattformer som er større og mer utbredte enn de til høyre. Logoer høyt oppe i skjemaet er kanaler for å bygge brede nettverk, og de langt nede er skreddersydd for spesielle områder. Facebook er således plassert øverst til venstre, som indikerer utbredt kanal for generell nettverksbygging, mens GetGlue i motsatt ende av skalaen indikerer nisjeprodukt med høy spesialisering og lav utbredelse .

Hva, hvorfor og hvordan

Kanalene må imidlertid ikke bare vurderes ut i fra plattform, men også hvem som er hovedsender. Twitter er ikke bare Twitter. Selskapets Twitter-kanal kan godt vinkle budskap annerledes enn administrerende direktør og virksomhetens fagressurs. De skal selvsagt fortelle samme historie, men der vi i én kanal sier hva, kan vi i andre kanaler si hvorfor og hvordan. Der selskapets offisielle kanal sier hva selskapet gjør, kan administrerende si hvorfor en gjør dette og fagressursen kan si hvordan en gjør dette. Hver enkelt spisser sitt budskap til sin målgruppe med sitt informasjonsbehov.

Ovenstående kart er bare et utgangspunkt, og ikke noe fasit. Kanalstrategi dreier seg heller ikke bare om sosiale medier. Svært få av oss overlever med kun sosial kommunikasjon. Virksomhetens øvrige kommunikasjonskanaler må også settes i kontekst. Hvert selskap og virksomhet bør legge opp sin egen kanalstrategi i tråd med hva som fungerer for dem, deres forretningside og målgruppen de ønsker å nå. Det som er smale kanaler for noen kan være primærkanaler for andre. Poenget er at en inntar en bevisst tilnærming til eget budskap og hvordan en best formidler dette.

Lag eget kanalkart

Hvordan kommer en så dit? Å definere sin egen kanalstrategi kan være en god start. Still seg selv følgende spørsmål:

  • Hvilke kanaler benytter vi, og hvilke ønsker vi å bruke?
  • Hvem av oss opptrer i disse kanalene?
  • Hvordan kan vi strategisk bruke kanalenes egenart og utforme budskapet?

Har en ikke et bevisst forhold til disse spørsmålene er dette en god anledning til å starte prosessen rundt egen kanalstrategi. Derfra er veien kort til å sette opp sitt eget kart. Det kan for eksempel se ut som dette:

 

Kanalstrategi_610

Kartet viser en strategi der offisielle nettsider har en sentral funksjon for å bygge nettverk, nært relatert til selskapets Facebook-profil og den sentrale Twitter-kanalen. Administrerende direktør og fagressurser har egne Twitter-kanaler med ulik grad av spesialisering, og kan gjerne samspille med egne fagblogger. I tillegg er øvrige kanaler lagt inn i kartet.

Forankring hos alle berørte

Å definere sine kanaler og tegne et slikt kart hjelper en å innta en bevisst tilnærming til egen kommunikasjon. Det gjør imidlertid ingenting med selve gjennomføringen, eller oppfatningen omverden har av ens budskap. En felles gjennomføringsevne må ligge i bunnen for å få dette til å fungere. Ta alle sentralt involverte og berørte parter i virksomheten med på utforming av kanalstrategien. Ved å spille på samme lag der en har en felles forståelse for behov og mål styrker en både den formelle og uformelle forankringen. Bare da vil en lykkes med en bevisst kanalstrategi.

 

Illustrasjon av Carl Christian Grøndahl

One comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.